X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Çeiyy boreek (Çiğ Börek)

Ben Bilmem Eşim Bilir yeni bölümünde yarışmacı olan Rus gelin Maria ve Ufuk Özkan arasında Türk yemekleri ile ilgili geçen muhabbet herkesi kahkahalara boğacak. Maria'nın kırık Türkçesi ve Ufuk Özkan'ın esprileri gece eğlenceli sahnelere şahit olacak!

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR