X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

I kiss you dedi ve öptü!

Ufuk Özkan, Hatice Hanıma o can alıcı soruyu sordu: Eşinle nasıl tanıştın? Hatice Hanım eğlenceli bir dille başladı anlatmaya. İlk gördüğünde etkilendiğini söyleyen Hatice Hanıma, Seçkin Beyin söylediği ilk cümle stüdyoyu gülme krizine soktu. Üniversitede sınavlar zamanında Seçkin Beyi gören Hatice Hanım, ellerindeki kitaplarla karşısına çıkmış. Seçkin Bey, çok okuyanlar için latife olarak kullanılan benzetmeyi "İneğe benziyorsun" diyerek suratına vurmuş. Hatice Hanımın bunu gayret rahat olarak anlatması ise, başta Ufuk Bey olmak üzere herkesi çok güldürdü.

Sonrasında da Hatice Hanım, Seçkin Beyin yavaş yavaş kendisiyle ilgilendiğini anlattı. İngilizce ile sıkıntısına yardım eden Seçkin Beytin yaptığı bir hamle stüdyoda gülüşmelere yol açtı. Seçkin Bey'in "I kiss you" dedikten hemen sonra onu öptüğünü anlatınca da Ufuk Bey esprileri birbiri ardına patlattı.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR