X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Ümit Erdim'den erkeklere kıyak!

Topuklu ayakkabı oyununu gören erkekler şaşkınlık ve korkularını gizleyemedi. Hem cinslerini bu halde gören Ümit Erdim, Ufuk Özkan'a oyunun değişmesi için ricada bulundu ve bu rica kabul görüldü. Ümit Erdim sayesinde topuklu ayakkabı giyinmekten kurtulan erkekler, büyük teşekkürlerle karşılık verdi.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR