X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Ufuk Özkan'dan mutluluğun resmi!

İkinci oyun olan "Acemi Ressam" öncesi Ufuk Özkan yarışmanın nasıl oynanacağını anlattı. Sorulan objelerin resmi çizilecek ve eşler bu çizilen resimden o objeyi tanımaya çalışacaklar. Ufuk Özkan aldı eline kalemi başladı çizmeye. Çizdikleri o kadar amatördü ki stüdyoda gülüşmeler başladı. Kendisi de çizdiği resimler üzerine espri yapmaya başladığında kahkahalar yükselmeye başladı.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR