X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Cemal yürek yemiş!

Kıskançlıktan açılan konuşma üzerine eşine karşı aldığı önlem herkesi çok şaşırttı. Kıskançlıktan bunalan Cemal, telefonundaki kadın isimlerini erkek isimleri ile değiştirip rahatladığını anlattı. Bu itirafı üzerine eşi Nihal Hanımın gözleri büyüdü. Ufuk Beyin esprili yaklaşımları ise, stüdyodaki herkesi çok güldürdü..

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR