X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Dayı ve kızı yıllar sonra karşı karşıya!

Dayı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biruske'nin yanına gelir. Biruske, yarı baygın halde bir anda nenni söylemeye başlar. Biruske'nin söylediği nenni ile bir anda geçmişe giden Dayı ise büyük bir şaşkınlık yaşar. Yıllar önce kendi kızına söyleyerek büyüttüğü nenni şimdi Biruske'nin dilindedir... Bu durumun üzerine bir de Biruske'nin eşyalarının arasından çıkan fotoğraf tüm her şeyi değiştirir! Yoksa Dayı, yıllar önce kaybettiğini sandığı kızını buluyor mu?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Otto'yu Fuat vurmuştur

FRAGMANLAR