X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

İlişkilerde en sık yaşanan sorunlar nelerdir?

Kanal D’nin, sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekinci’nin yaptığı programı Konuştukça'nın konuğu olan Aile ve Eğitim Danışmanı Filiz Karalı, evlilik öncesi en sık yaşanan sorunlar neler? Evlilikte başarısızlığa yol açan kişilik özellikleri hangileri? gibi konular hakkında detaylı bilgi verdi ve sağlıklı bir ilişki için önerilerde bulundu.

Karalı, evlilik öncesi en sık yaşanan sorunların neler olduğunu sıralarken, eş seçiminde beklentilerin neler olduğunu anlattı. Evlilikten beklentilerimiz nelerdir? Evlilik öncesi en sık yaşanan sorunlar nelerdir? Evlilikte başarısızlığa yol açan kişilik özellikleri nelerdir? Aile ve Eğitim Danışmanı Filiz Karalı, önemli soruları yanıtladı.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR