X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Mehmet ölüme çelme taktı!

Veda Mektubu 21 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan 24. Bölümde Mehmet ölümden dönüyor!

Ölüm kalım savaşı veren Mehmet için her geçen dakika önemlidir. Başta Aslı olmak üzere tüm aile endişe içinde güzel bir haber bekler. Mehmet ise tüm gücünü kullanarak ölümle olan savaşından galip çıkar. 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR