X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Canan Hanım konuklarını masadan kovmaktan beter etti!

Eğlence ile başlayan gece, gergin bitti.. Eleştirilerden bunalan Canan Hanım tavrı ile herkesi bezdirdi ve gece sonunda misafirperverliğe yakışmayan davranışla, "Evli evine köylü köyüne!" diyerek konuklarını uğurladı!

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR