X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Bizans İmparatorluğu'nu ikiye bölen kadın!

Pontus Prensesi Teodora, Demetrios'u kendi amaçları için kullanmaktadır. Zira Teodora, Sultan Murad için vazifelendirilmiştir. Sultan Murad'ın ölümüyle, Mehmed'e itimat etmeye başlayan Teodora, Konstantiniyye'deki Bizans sarayı içinden bilgiler almaktadır. Demetrios'un kendisine aşık olmasını lehine kullanan Teodora, ağabeyi Konstantinos ile karşı karşıya gelmesini sağlar. Teodora, Konstantinos'un kendisiyle evlenmek istediğini söyler bu bilgi Demetrios'u deliye döndürür. Müslümanlığı seçen Teodora, Mehmed'in güvenini de kazanmıştı. Bizans İmparatorluğu içindeki haberleri, Osmanlı Devleti'ne bildirirken içlerinde kargaşa yaşamalarını sağlar.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Mara Hatun, Mehmed'in tahta çıkması için beylikleri toplamıştır

FRAGMANLAR