X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Mehmed, Konstantiniyye'yi fethedebilecek mi?

Sultan Mehmed Han'ın en büyük hayali olan Konstantiniyye için tahta geçtiği ilk andan itibaren plan yapmaya başlamıştı. Mehmed, kalbinde fethettiği Konstantiniyye için en çok güvendiği paşalar ve mimar Muslihuddin ile gizli kapılar ardında planları enine boyuna tartışmışlardı. Mehmed, harekete geçmeden önce Çandarlı Halil Paşa'ya da bu planından bahseder. Çandarlı Halil Paşa, bunun mümkün olmayacağını düşünse de duydukları karşısında ikna olur. Sultan Mehmed, tüm Osmanlı sarayını arkasına alır ve beklenen o gün gelip çatar. Daha önce defalarca denenmesine rağmen fethedilemeyen Konstantiniyye ile Mehmed, karşı karşıya gelir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Mehmed'in tahta çıkmasını engellemek için Evdokya görevlendirilmiştir

FRAGMANLAR