X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Gizli plan ortalığı karıştırıyor!

Yeni Hayat 9. Bölümde Timur ve Adem'e Ejder'e karşı iş birliği yapıyor!

Ejder, Timur'a gözdağı vermek için Adem'in kızını kaçırıp bir şekilde Yasemin'i de yanına çekmeyi başarır. Önce Adem'i arar sonra da Timur'u arayıp tehdit eder. Ancak Adem olayı öğrenir öğrenmez Timur'un yanına gider ve olayı anlatır. Timur ve Adem Yasemin ve Ece'yi kurtarmak için bir plan yapar. Yapılan iş birliği Ejder'e karşı başarılı olacak mıdır?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR