X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Timur günah çıkarıyor!

Yeni Hayat 9. Bölümde Timur, Yasemin'e onu anladığını ve yaptıklarından pişman olduğunu söylüyor!

Yasemin'in tüm mal varlığını vakfa bağışladığını öğrenen Timur, onun yanına gider. Garip bir şekilde Yasemin'e onu anladığını ve korkularının sebebi olmaktan mutsuz olduğunu itiraf eder. Yasemin, Timur'a inanacak mı?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR