X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Artık korkmak yok!

Meryem ve Savaş'ın kavuşma sahnesi duygusal anları da beraberinde getirir. Birbirlerine olan özlemleri, en anlamlı şekilde kendini gösterir. Savaş, artık Meryem'i asla bırakmayacağını açıkça belirtir. Tehlikeden uzak bir hayatın onları beklediğini ifade eden Savaş, korkudan uzak ve mutlu bir hayatın onların olacağını söyler. Savaş'a olan güveninin hiçbir zaman azalmadığını söyleyen Meryem, her zaman da aynı şekilde sağlam bir inançla bekleyecektir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Sevinç'i kaza günü arabasından atan Beliz'dir

FRAGMANLAR