X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Onları kimse ayıramadı!

Kaan hakkındaki gerçekleri öğrenen Burcu, Güçlü sayesinde Kaan'ı yakalamayı başarır. Artık Kaan'dan ve geçmişinden kurtulmak isteyen Burcu, onu tutuklar. Bu olay ikili arasındaki en büyük engelin kalkmasına sebep olur. Güçlü, nihayet Burcu ile evlenebileceklerini düşünür ve Burcu'dan da aynı tepki gelir. Aşık çift, gelecek güzel günlerin hayallerini kurmaya başlarlar.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Oktay, avukattır

FRAGMANLAR