X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Vatanım Sensin 53. Bölüm

Yunan Kumandanı Filippos, Türk Ordusu’nun içine yerleştirdiği ajanla birlikte iki cephede savaşmasını sağlar. Ayrıca ordu içinde çıkan kargaşadan yararlanmak isteyen Filippos, adım adım amacına doğru ilerler. Yunan Ordusu, işgalci devletlerin desteğiyle Kütahya’yı ele geçirirler. Eskişehir’e doğru ilerleyen Yunanlara karşı Ankara Hükümeti, yeni bir karar alır. Bu karar, Türk Ordusu’nun aldığı zararlardan sonra geri çekilmesidir.

İsmet Paşa’nın başında olduğu ordu için savaşın en zor kısmı gelip çatmıştır. İsmet Paşa, Cevdet’e kritik bir vazife verir. İsmet Paşa, Eskişehir’e giden yolların birinde boğazda bir karakol olduğunu belirtir. Yunan birliklerinin o yoldan karakola getirilmesini ister. Türk askerlerini de önemli bir sınav beklemektedir. Yunan Ordusu’nun sonraki hamlelerini engelleyebilmek için Türk askerlerinin üzerine ateş emri vermek zorunda kalacaktır. Cevdet, bu vazife karşısında güçlükle durmaya çalışırken, İzmir’deki savaş ortamı giderek şiddetini arttırır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Tevfik, Charles Hamilton tarafından öldürülmüştür

FRAGMANLAR