X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Zafer Türk Milleti‘nin!

Cevdet ve Azize'nin vatan uğruna kendilerini feda etmesi büyük bir başarıdır. Cevdet ve Azize gibi vatanseverler sayesinde Yunanlar büyük oyuna gelmiş, tüm askeri gücünü kaybetmiştir. Türklerin yaptığı taaruzlar zaferlere dönüşerek; İzmir'e kadar gelme başarısı gösterilmiştir. 

Türklerin İzmir'e gelişiyle geçmişteki tüm o kötü günler bir nebze unutulmuş, büyük bir coşkuyla kutlanan zafere dönüşmüştür. Bu uğurda kendini feda eden nice vatanseverlerin kanları yerde kalmamış ve zafer Türk Milleti'nindir!

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Yüzbaşı Yakup, 'binbir surat Yakup''olarak tanınır

FRAGMANLAR