Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Anne ve babanız şehit oldular!

Yunan Ordusu'nun mağlup olabilmesi için Mustafa Kemal Paşa'nın emirlerini uygulayan Cevdet, bir an olsun canını feda etmekten çekinmez. Vatanın bekası için kendi canından vazgeçmesi, Azize'nin de ona yardımcı olmasına sebep olur. İşgalci devletleri tuzağa düşürebilmek için Azize de, Cevdet'in yanında yer alır. Yunan Kumandanı Filippos'un emriyle kurşuna dizilirler. Bu haber kızları Hilal ile Yıldız'ı derinden sarsar. Anne ve babalarının Türk Milleti için yaptıkları fedakarlık, iki genç kadının göğsünü kabartır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Mustafa Kemal, Eşref Paşa'yı direnişe çağırmıştır

FRAGMANLAR