X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Vatanım Sensin 54. Bölüm

Türk Ordusu, Milli Mücadele‘de zorlu bir döneme girer. Hem yiyecek hem de cephane eksikliği, büyük bir sıkıntı doğurur. Yunan Ordusu, Kütahya’yı işgal ettikten sonra Eskişehir’e dayanmıştı. İsmet Paşa, yaptığı plan neticesinde Yunan Ordusu’nu durdurabilmek için onları karakolda oyalamak istemişti. Kahraman Türk askerleri, canlarını feda ederek Anadolu topraklarını koruyabilmek için Yunan Ordusu ile savaşmıştı.

Savaşta alınan kayıplar, yeni planlar yapılmasını zorunlu kılar. Cevdet, Yakup ile yeni bir plan yapar. Bu plan; Taha Bey’e ait olan hububat yüklü geminin Bandırma’ya geldikten sonra Kuva-yi Milliye’ye katılmasını sağlamaktır. Ordunun yemek bulamaması ve hububatın buradan temin edilebilecek olması, Cevdet için bir umut olur. Bu zorlu ve elzem görevde her zamankinden daha dikkatli olması gerekecektir.

Felç geçiren Hilal, ameliyata alınır. Bu kez girdiği ameliyat, öncekilerden daha farklıdır. Zira hayati tehlikesi vardır ve ameliyatın neticesinde hayatını kaybedebilecek noktadadır. Başta Leon olmak üzere tüm ailesi, Hilal’den gelecek müjdeli haberi beklerler.

Öte yandan Yakup önemli bir sınav vermek zorundadır. Aleksi, Yıldız’ın intikamı için Yakup’u kuvvacı olduğu gerekçesiyle ihbar eder ve askerlerle kapısına dayanır. Tutuklanan Yakup, infaz tehlikesiyle karşı karşıyadır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Tevfik, Azize ile evlenmek istemiştir

FRAGMANLAR