X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Cemre, gerçek babasını öğreniyor!

Zalim İstanbul 39. Bölümde Cemre, Neriman'ın konuyu açması ile gerçek babasını öğreniyor!

Seher, ailesi ile birlikte mezarlıktan müştemilata dönmüşlerdir. Hepsi çok üzgündür. Seher, Ceren'in ölmesinden dolayı Neriman'ı suçlamaktadır. Neriman, bu suçlamadan kurtulmak için ortaya Cemre'nin gerçek babası ile ilgili durumu atar. Seher, Neriman'a olan kızgınlığını unutarak kızı Cemre'yi sakinleştirmeye çalışır. Cemre gibi Civan da aşkın bir haldedir. Cemre, annesi Seher ile gerçek babasının kim olduğu üzerine konuşma yapar. Babasını bulmak için harekete geçer; fakat, buldukları onu mutsuz eder.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Seher'in çocuklarının ismi Ceren, Cenk ve Cemre'dir

FRAGMANLAR