X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Ceren hayaline kavuştu, ailesini kaybetti!

Zalim İstanbul 38. Bölümde Ceren, Cenk ile evlenme hayaline kavuştu; fakat, ailesi onu reddetti!

Ceren, düğüne gelmeyen ailesine serzenişlerde bulunmaktadır. Hayaline kavuştuğunu söyler ve memlekete dönecek olan ailesine gelmeyeceğini söyler. Seher, kızının bu halinden büyük utanç duyar. Onu bir kez daha uyarsa da Ceren bir "Karaçay" olmanın verdiği cahil cesareti ile annesini yine dinlemez.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Seher'in çocuklarının ismi Ceren, Cenk ve Cemre'dir

FRAGMANLAR