X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Düğünde yaşanan korkunç olay!

Bora, tarafından Çin'e gönderilen Evren bir yolunu bulur ve geri döner. Geri döndüğü zaman karşılaştığı düğün manzarası, Bora'dan intikam alabilmesi için uygun ortam yaratır. Fakat Faryalı ile Yıldız'ın yakınlaştığını gören Evren, hedef değiştirir ve herkesin ortasında Faryalı'yı vurur. Herkesi büyük şaşkınlığa iten bu olay, düğünü adeta kabusa dönüştürür.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Bora'nın gelişiyle Evren yeniden otel müdürlüğü yapmaya başlamıştır

FRAGMANLAR