X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yıldız'dan, Faryalı'ya duygusal veda!

Maya ile yüzleşmeye karar veren Yıldız, bir araya gelmelerini sağlar. Maya, kızlarının olduğunu bilmeden yıllarca Faryalı'yı beklediğini itiraf eder. Aynı zamanda Faryalı'nın gönlünün de Yıldız'da olduğunu bilmektedir. Fakat artık bir aile olduklarını ve kızları Aslı için birlikte olduklarını ve bundan büyük keyif aldıklarını dile getirir. Yıldız ise Maya'nın, Aslı'yı bahane olarak kullandığını ve asıl amacının Faryalı'nın gönlünü kazanmak olduğunun farkındadır. Daha fazla bu duruma göz yummaya niyeti olmayan Yıldız, Faryalı'yı terk etmeye karar verir. Faryalı, büyük aşk beslediği Yıldız'ın neden böyle hareket ettiğini anlayamaz ve büyük bir şaşkınlığa düşer.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Ateş ile Aslı, portakal bahçelerinde tanışmışlardır

FRAGMANLAR