X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Su'ya düşen Kelebek ölür!

En büyük tutkusu keman çalmak olan Su, Bodrum'a geldikten sonra hayallerini ertlemek zorunda kalmıştı. Fakat keman çalmaya yeniden başlamasıyla yeni bir karar alması gerektiğinin farkına varır. Londra'da önemli bir müzik okuluna başvurur ve aldığı cevap onu oldukça düşündürmeye yeter. Zira okula kabul edilmiştir ve hayallerinin peşinden koşabilmesi için hiçbir engel kalmamıştır. Bodrum'a geldikten sonra büyük aşk yaşadıkları Kelebek ile bu durumu paylaşan Su, beklemediği bir karşılık alır. Kelebek, Su'yu deli gibi sevmesine rağmen hayallerinin peşinden gitmesini ister.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Cenk'in annesi tiyatro sanatçısıdır

FRAGMANLAR