X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Faryalı ölecek mi?

Evren'in herkesin ortasında sıktığı kurşunla vurulan Faryalı, hastaneye kaldırılır. Hastanede verdiği yaşam savaşı, herkesi derinden üzer. Faryalı'nın yoğun bakımdayken gördüğü kabuslar, hayatının film şeridi gibi gözleri önünden geçmesine sebep olur. Ameliyathane dışında bekleyen Yıldız, Kelebek, Aslı, Maya, Su, Ateş, Uzay, Asım, Üzüm ve Haydar Efe'nin meraklı bekleyişi sürer. Doktorları, Faryalı'yı kurtarabilmek için büyük çaba sarf ederlerken, onu vuran Evren tutuklanır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Rana, Aslı'nın annesini bulmak için araştırmalar yapmaktadır

FRAGMANLAR