X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Duygu'nun kısmeti, görenleri şok etti!

Serkan'ın annesi ve yakını, Duygu'yu görmeye giderler. Duygu ve Burcu'nun annesi, Duygu'nun sözlendiğini söyleseler de ikna edemezler. Duygu'yu beğenen anne, Serkan ile tanıştırma niyetindedir. Serkan'ın da bir yuva kurmasını isteyen annesi, Duygu'ya talip olduklarını dile getirir. Duygu ise bu durumu bilmeden hali hazırda iki kişinin kendisini beklediğini söyler. Serkan'ın annesi duyduklarına inanamazken, Duygu, tüm olan bitenden habersizdir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Serkan ile Alp'in at yarışını, Alp kazanmıştır

FRAGMANLAR