X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Ateş Kız Nilüfer tehlikenin içinde!

Nilüfer, MKC için ilaç almaya gittiği Asyalı şifacıya tekrar gider. Amacı ise, oradan çıktıktan sonra kendisini kaçırn taksinin şoförünü bulmaktır. Asyalı kadın ona bu ismi verir; fakat, o taksiciyi de arayarak Nilüfer'den bahseder. Adam hazırlıklıdır. Nilüfer adamın saklandığı metruk binaya girer. Adam onu bayıltarak Profesörün adamına haber verir. Nilüfer, baygınlığını atlattıktan sonra hapsedildiğini görür. Dışarıdaki polis sirenlerini kurtuluşunun bir işareti olduğunu sanar; fakat, polisler onu tutuklar. Çünkü, onu bayıltan adam öldürülmüştür. Nilüfer, eli kelepçeli olarak abisi MKC'nin karşısına çıkar. Ateş Kızın tehlikeli macerası karakolda biter.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Barca, MKC ve Demiray'ın akademideki hocasının ismi Köpek Sadri'dir

FRAGMANLAR