X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

MKC ve Yağmur evliliğine Barca engeli!

Yağmur, hastaneden çıktığından itibaren MKC'ye kendi evinde bakmaktadır. MKC, tekrar aile ortamını yaşamaktan dolayı mutludur. İkili baş başa yedikleri romantik yemek sırasında duygusal olarak birbirleri hakkında konuşmaya başlarlar. Yağmur, kendisi ile tekrar bir evliliğe hazır olduğunu söyleyince MKC, yıllardır kurduğu aile özleminin gerçekleşeceğini görmeye başlar. Fakat, Yağmurun ondan bir isteği vardır; teşkilattan, istifa etmesi. MKC, aile ve teşkilat ikileminde kalır; ama, yaşadığı vurulma olayı bakış açısını değiştirmiştir. İstifa kararı alır ve Yağmur'a evlilik teklif etme hazırlıklarına başlar. Bu sırada Müsteşarın Barca ile ilgili verdiği bir haber teşkilattan kopamayacağını gösterir...

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Barca'nın karısının adı Yağmur'dur

FRAGMANLAR