X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

MKC ve Barca, Profesör ile karşılaşacak mı?

Barca, diğer hücredeki esir ile birlikte kurduğu yakınlığın armağanını elde ediyor. Diğer esir, Barca'nın önceki kaçma planı sırasında elde ettiği hücrenin anahtarını ve telsizi tuvalete saklamayı başarıyor. Barca, bunları bir şekilde kendi hücresine getirmeyi başarıyor. Kaçacağı zamanı kollayan Barca telsizden infaz emrini duyuyor. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Etkisiz bıraktığı timin kıyafetlerini giyerek özgürlüğe doğru harekete geçiyor; fakat, ölüm timinin başındaki kişi onu fark ediyor.

Bu sırada MKC, ölüm timinin başka bir adamını takip ederek Barca'nın tutulduğu yeri buluyor. Zaman kaybetmeden time ait kıyafetlerle içeri giriyor. Barca'nın kendisini ele verdiği esnada gelen MKC, ölüm timinin başındaki adamı öldürür. Barca artık özgürdür; fakat, görevi daha bitmemiştir. Barca ve MKC, ölüm timinin arasına karışarak suç organizasyonun başındaki isme ulaşma şansı bulurlar.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Barca'nın babası emekli polistir

FRAGMANLAR