X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Baba kızın kavuşması gözyaşlarına boğdu!

Türk subaylarını kurtarmak için kazılan tünelden haberdar olan Yunan Kumandanı Filippos, tünelin patlatılması için Cevdet'in emri vermesini ister. Cevdet'in, Mustafa Kemal Paşa için mücadele eden bir kuvvacı olduğunu bilen Filippos, onun zor bir duruma düşmesini ister. Cevdet'in verdiği emir, tüm Türk halkını büyük bir acıya boğar. Arkadaşlarının tünelde can verdiğini düşünen Hilal, Leon'un silahıyla babası Cevdet'in karşısına dikilir. Cevdet'in böyle bir şeye nasıl kalkışabildiğini sorgulayan Hilal, arkadaşlarını karşısında görür. Her şeyin bir plandan ibaret olduğunu anlayan Hilal ile Cevdet için artık kavuşma zamanıdır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
İsmet Bey, Tevfik tarafından rehin alınmıştır

FRAGMANLAR