X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Cevdet, Yunan tuzağına düşecek mi?

Hücrede intihar eden Yakup'a dışarıdan yardım geldiğini anlayan Filippos, bunun peşine düşer. Hastaneden kaçtıktan sonra takip eder ve Yakup'un kendisini doğru kişiye götüreceğine inancı tamdır. Yakup'un buluştuğu kişi ise Cevdet'ten başkası değildir. Lakin Cevdet, her şeyin bilincindedir. Filippos'un, kendisinin ifşa olduğunu anlamasını sağlayan Cevdet, böylelikle kendilerinden bir adım önce olduğunu düşünmesini sağlar. Filippos, hapiste tutulan Türk subaylarının kazılan tünelle kurtarılacağını öğrenir. Cevdet'in planı adım adım işler ve tüneli patlatma emrini Cevdet'in vermesini ister. Cevdet'in bu kritik kararı veremeyeceğini düşünen Filippos, zaferinin keyfini çıkarır. Cevdet ise Yunan Kumandanı Filippos'un sonunun hızla geldiğini bilmektedir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Ali Kemal, Atina'ya gitmiştir

FRAGMANLAR