X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Gazi askerin hikayesi yürekleri dağladı!

Yunan Ordusu'nun Eskişehir'e dayanması, İsmet Paşa'nın komuta ettiği ordunun yeni bir plan yapmasına sebep olur. Zayiatı azaltabilmek adına gönüllü olan askerler, karakolda Yunanlarla savaşmıştı. Orada gazi olan askerlerden biri, Türk Ordusu için yardımların ne denli mühim olduğunu anlatır. Ordunun çektiği açlık ve cephane sıkıntısı, herkesi güç bir duruma düşürmüştür. Gazi askerin anlattığı hikaye ise savaşın acımasız yüzünü bir kez daha ortaya çıkarır. İzmir'deki Türk kadınları, işgalci devletlere karşı bir olurlar ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırdırlar.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Ali Kemal, Atina'ya gitmiştir

FRAGMANLAR