X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Türk milletinden büyük fedakarlık!

Milli Mücadele'de alınan kayıplardan sonra zorlu bir döneme girilir. Yiyecek, giyecek ve cephane eksikliği, Türk Ordusu'nu kötü etkiler. Türk askerinin tüm olumsuzluklara rağmen verdiği mücadele, vatan sevgilerini gözler önüne serer. Büyük Millet Meclisi'nde bu konuya istinaden yeni kararlar alınır. Yeni bir muharebeye hazırlanan Türk Ordusu'na yardım gerekliliği elzemdir. Milli Mücadele için tek yumruk olan Türk halkı, askerlere gereken yardımı sağlarlar. Anadolu'nun dört bir yanından toplanacak yardımlar sayesinde, Türk Ordusu daha güçlü bir hale gelir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Hasan Basri adıyla gazetede yazan kişi Yıldız'dır

FRAGMANLAR