X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yakup ölüyor mu?

Cevdet'in Ankara'dan aldığı emir, Yakup için yolun sonunu işaret etmektedir. Yakup'un hayatta olması, vatanın istikbalini riske atacağını düşünen Ankara, ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini Cevdet'e emir verir. Fakat Cevdet, damadı Yakup'u gözden çıkarmayacak ve zekice kurgulanmış planı sayesinde amacına ulaşacaktır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Leon, Hilal ile birlikte yaşamak için Atina'da bir ev tutmuştur

FRAGMANLAR