X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yıldız ile Hilal karşı karşıya!

Yıldız'ın, ilk gördüğü andan itibaren Yunan Teğmen Leon'dan hoşlanması ve Veronika'nın, Leon'un mektubunu yanlış anlaması büyük bir krize neden olmuştu. Yıldız, Leon ile evleneceğini düğündüğü merasimde gerçekler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Zira Leon, gönlünü Hilal'e kaptırmış ve herkesin içinde bunu açıklamıştı. Büyük bir şok yaşayan Hilal, Leon'a karşı içinde derin bir öfke hisseder. Hilal ile Leon'un görüşmesini kabullenemeyen Yıldız, kafasındaki eksik parçaları tamamlar. Leon'un gönlünün Hilal'de olduğunu anlayan Yıldız, kendisini kontrol edemez ve Hilal ile karşı karşıya gelir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Charles Hamilton rolüne Okan Yalabık can vermektedir.

FRAGMANLAR