X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yıldız ile Hilal'in Leon savaşı!

Yıldız, balo için aldığı elbiseyi geri vermek üzere Eleni'nin dükkanına gider. Eleni, baloda Leon'un gece boyunca bir kızla dans ettiğini ve kızın üzerinde pembe bir elbise olduğunu söyler. Bunun üzerine Yıldız, kafasındaki soru işaretlerini birleştirir ve soluğu Hilal'in yanında alır. Leon ve Hilal arasında duygusal bir yakınlık olduğunu düşünen Yıldız, Hilal'i sorguya çeker. Hilal'in söyledikleri karşısında Yıldız iyice deliye döner ve gerçeklerin peşine düşmeye hazırlanır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Cevdet, Binbaşı rütbesine sahiptir

FRAGMANLAR