X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yıldız ile Yakup arasında şaşırtan yakınlaşma!

Yıldız, babası Cevdet'in kendisini zorla Yakup ile evlendirmesinden muzdarip bir haldeydi. Giderek Yakup'a alışmaya başlayan Yıldız, kalbini ona açmaktan rahatsızlık duymaz. Yakup'un da acıları olduğunu fark eden Yıldız, zorla kıyılmış nikahlarının da ötesinde duygusal bir bağ oluşturabileceklerini anlar. Yakup'a karşı duygularını gizlemeyen Yıldız, ondan da aynı karşılığı bekler. Cevdet'e yardım etmek için Yıldız ile evlenen Yakup, Yıldız'ın yakın hareketlerinden sonra çekimser davranır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Cevdet, kızlarına Türk bayrağının simgeleri olan Yıldız ve Hilal ismini vermiştir

FRAGMANLAR