X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yıldız ile Yakup'un nikahı kıyılıyor!

Kızlarını evlendirmek isteyen Cevdet, Yıldız'ın Yüzbaşı Yakup ile evlenmesini ister. Böylelikle sık sık bir araya gelebileceklerdir. Azize'yi öldü diye bilen Cevdet, kızlarıyla artık daha fazla ilgilenemediğini düşünür. Yakup'u da ikna eden Cevdet, evde nikahlarının kıyılmasını sağlar. Yıldız bahtsız kaderine razı gelirken, Hilal verilen bu karara karşı çıkar. Yıldız ile Yakup'un yüzleşmesi ise Yıldız'ın yüzünde tokat gibi patlar. Zira Yakup, onunla evlenmesi üzerine uygun bir bahane bulmuştur.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Mustafa Kemal, Eşref Paşa'yı direnişe çağırmıştır

FRAGMANLAR