X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yıldız'dan şaşırtan itiraf!

Yakup, Yıldız'ı sevse de yaptığı son hareketten sonra onu boşamıştı. Yıldız da Yakup'a olan hislerine engel olamaz. Yakup'un kendini kötü hissetmesi için Aleksi ile görüşen Yıldız, eve geldiğinde annesi Azize tarafından sorgulanır. Azize, Yıldız'ın neden Aleksi ile görüştüğünü merak eder. Yıldız ise ilk defa bu kadar açık konuşur. Yakup'u sevdiğini lakin kendisinin yanında olmadığını dile getiren Yıldız, herkesin onu suçladınğından bahseder. Kimsenin kendi düşüncelerini umursamadığını düşünen Yıldız, kalbindeki acıları bu kez dile getirir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Azize, annesi ve çocuklarıyla Selanik'ten İzmir'e göç etmiştir

FRAGMANLAR