X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yıldız'ın ihaneti şok etti!

Yakup ile Havva'nın ilişkisi olduğunu düşünen Yıldız, her fırsatta bu durumu sorgular. Kıskançlıktan gözü dönmüştür ve bu durumu kabullenememektedir. Yakup'un, Havva ile konuşmasını ve İzmir'den gitmesini ister. Yakup ise Havva'nın da kendisi gibi kuvvacılar için mücadele verdiğini itiraf edemez. Yıldız'ı oyalamaya çalışır, lakin Yıldız ikna olmaz. Yunan Kumandanı Filippos'a, Yakup ile Havva'nın ilişkisi olduğunu ve kendisinin bizzat tanıklık ettiğini ileri sürer. Bu hadiseyi öğrenen Yakup, çılgına döner ve Yıldız'dan boşanır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
İsmet Bey, Tevfik tarafından rehin alınmıştır

FRAGMANLAR