X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yıldız'ın kıskançlık oyunu herkesi şaşırttı!

Yıldız, Yakup'un Havva ile ilişkisi olduğunu düşünmüştü. Kıskançlığını bir türlü üzerinden atamamış ve Yunan Kumandanı Filippos'a ikisinin bir ilişki yaşadığını söylemişti. Bu haberden sonra Filippos, Havva'yı cezalandırırken Yakup da Havva'nın aslında kendilerine yardım eden bir kuvvacı olduğunu gizlemek zorunda kalmıştı. Fakat Yıldız'ın bu yaptığını kabullenemeyen Yakup, Yıldız'ı boşamıştı. Yıldız af dilese de Yakup'u ikna edemez ve ondan intikam almak için Aleksi'yi kullanmaya karar verir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Yunan Ordusu, İzmir'i Konstantinopolis olarak adlandırmaktadır

FRAGMANLAR