X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yunan Ordusu hain bir plan yapıyor!

Mustafa Kemal Paşa'dan gelen emir doğrultusunda Cevdet, Fransız Heyeti'nin güvenli bir şekilde Ankara'ya gitmelerine yardımcı olacaktır. Bu sayede Fransızlar ile imzalanacak barış antlaşması, Güney cephesinin de kapanmasını sağlayacaktır. Milli Mücadele'nin gidişatı için çok önemli olan hadisenin arkasında başka planlar yatmaktadır. Filippos ile durumu değerlendiren Cevdet, hakikati öğrenir. Filippos, silahları Doğu cephesinin kapanmaması için kullanacaktır. Kazım Paşa'nın kendisinin karşısına çıkamayacağını ifade eden Filippos, Türklerin iki cephede savaşmaları için büyük bir uğraş vermektedir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Yüzbaşı Yakup rolünü, Fatih Artman canlandırmaktadır

FRAGMANLAR