X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yunan Ordusu içindeki hain kim?

Köşeye sıkışan Tevfik, son kozunu oynamak için Vasili ile ormanda buluşur. Ona, Cevdet'in bir vatansever olduğunu ve Yunan Ordusu'na ihanet ettiğini söyler. Kanıt olarak Eşref Paşa'nın mektubunu ve yüzüğünü gösterir. Yunan Karargahı'nda Cevdet ile yüzleşen Vasili, Mirliva Tevfik'e itimat etmediğini dile getirir. Tevfik'in itiraflarının son çırpınış olduğunu ve hakikati yansıtmadığını düşünen Vasili, Tevfik'i yakalama görevini Cevdet'e verir. Cevdet'ten emin olduğunu ve canını emanet edebileceğini söylemekten çekinmez.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Cevdet, Ali Kemal'i evlat edinmiştir

FRAGMANLAR