X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yunan Ordusu içindeki hain ortaya çıktı!

Yunan Kumandanı Filippos'un taarruz planını öğrenmek isteyen Cevdet, Yunan Kralı Alexandros'a yapılan sunum sırasında devreye girer. 4. Kolordu Komutanı Stefanos'un, Bolşeviklere çalışan bir hain olduğu yalanı, Yunan Ordusu'nu ikiye böler. Cevdet, Stefanos'un Kral Alexandros'a suikast girişiminde bulunacağını yalanını ortaya atar. Çantasına Yakup'un koyduğu silahın çıkması üzerine Stefanos, tutuklanır. Planı başarıyla sonuçlanan Cevdet, taarruzda büyük bir önem taşıyan 4. Kolordu Komutanı olarak atanmayı başarır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Vasili'nin ölümünden sonra Yunan Kumandanı olarak İzmir'e Veronika'nın kardeşi Filipos gönderilmiştir

FRAGMANLAR