X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yunan Ordusu tuzağa düştü!

Yunan Ordusu baskınında yakalanan Mehmet, arkadaşlarına şifreli bir mektup gönderir. Bu mektup Yunan Kumandan Filippos tarafından ifşa edilir. Silahların saklandığı sandıklara, kuvvacılar tarafından bomba yerleştirilmiştir. Mehmet, Yunan Ordusu'nu tuzağa düşürmeye çalışır. Leon ve Hilal'in bu durumdan haberi yoktur. Filippos, Leon'u üstteğmenliğe atamıştır ve operasyonun başında onun olmasını ister. Mehmet, kendisini feda ederek, Yunana Ordusu'nun alabileceği en büyük kaybı yaşamasını ister. Son anda Leon'u kurtarmaya çalışır ve büyük patlama gerçekleşir.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Cevdet, esir kampında Yunan Ordusu içine sızmayı planlamıştır

FRAGMANLAR