X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Yunanlardan hain tuzak!

İnönü mağlubiyetlerinden sonra Yunan Kumandanı Filippos, köşeye sıkıştıklarını düşünür. Bunun neticesinde geriye çekileceklerini dile getirir. Yunan Kralı Konstantin ve karısı Sofia, vaziyeti görmek için İzmir'e gelirler. Yunan Ordusu'nun geri çekilme kararı, Türk halkı tarafından sevinçle karşılanır. İsmet Paşa, artık taarruz zamanı olduğunu ifade eder. Filippos'un sarhoşluğundan yararlanan Havva, korkunç gerçeği öğrenir. Zira Yunan Ordusu, geri çekilmenin ardında bir tuzak planlamaktadır. O da taarruza geçen Türk Ordusu'nu mağlup etmenin planlarıdır.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Tevfik, Charles Hamilton tarafından öldürülmüştür

FRAGMANLAR