X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Ali sonunda Mercan'a aşkını haykırdı!

Sadık'ın, Naz'a yazdığı mektubun ortaya çıkması Ali ve Mercan'ın aşklarının başlangıcı oldu! Ali, Mercan'a mektubu önce kendi yazdığını, sonra da Sadık'ın kendisi için yazdığını söyler. Bu aralarında ufak bir kriz çıkarır. Mercan, yavaş yavaş umudunu kaybetmeye başlar.

Ali, bu durumun farkındadır ve onu deniz kenarına götürür. Kendisinin yazdığı bir şiiri ona okur; fakat, şiiir çok berbattır. Sonrasın da ise, yarım ağız ile Mercan'a "Seni seviyorum" der. Mercan bu fısıltıyla söylemiş itiraftan hoşlanmaz ve Ali'nin yanından ayrılır. Ali'nin ise, son bir hamlesi vardır... Ayağa kalkar ve tanımadığın insanların olmasını önemsemeden Mercan'a sevdiğini haykırır. Mercan bu beklenmedik hareketten çok etkilenir ve Ali'in kollarına atlar.

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Sinan kendisine yazılan mektubu Vadideki Zambak romanının içinde bulmuştur

FRAGMANLAR