X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Motor tutkunları sahipsiz canları besledi!

Tutkunu oldukları motorlarıyla kendilerine has bir yaşamları olan ve bu yaşamda hayvan dostlarımıza fazlasıyla yer açan birbirinden özel 10 motorcu ile birlikte hayvanlar besledi.

 

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR