X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Sevimli Jerry için yeni bir hayat!

Hayat Tamircisi, 3 yaşındaki sevimli kedi Jerry’nin hüzünlü hikayesini izleyiciler ile paylaştı. Türkiye’de yaşayan, Ukrayna doğumlu 17 yaşındaki İvana’nın sahip çıktığı Jerry, yeni yürütecin de yürüyebilecek mi?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

FRAGMANLAR