X
X
Component Name: VideoDetailPlaylist - Error: Unmapped members were found. Review the types and members below. Add a custom mapping expression, ignore, add a custom resolver, or modify the source/destination type For no matching constructor, add a no-arg ctor, add optional arguments, or map all of the constructor parameters ============================================================================================================================================================================ AutoMapper created this type map for you, but your types cannot be mapped using the current configuration. VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Backstreets.Web.UI.Components.VideoDetailPlaylist.VideoDetailPlaylistComponentItemModel -> Backstreets.Web.UI.Models.Components.ScheduleCard.ScheduleCardComponentViewModel (Destination member list) Unmapped properties: OnAir

Bennu DNA testini değiştiriyor!

Bennu'nun oyunları sona erdi derken yeni bir olay daha ortaya çıkıyor. Bennu'nun sakıncalı görüntülerinden sonra ona olan güveni tamamen sarsılan Okan, bebeğin doğmasıyla birlikte DNA testi yaptırmıştı. Okan'ın bu hamlesini önceden tahmin eden Bennu ise DNA testi sonuçları değişikliği için hastaneden bir hemşire ile iş birliği yapmış ve sonuçların bebeğin Okan'dan olduğu yönünde çıkmasını sağlamıştı. Bennu, bu yalanı devam ettirmeyi daha ne kadar  sürdürecek? Peki bebeğin gerçek babası kim?

BÖLÜMLER

ÖZEL KLİPLER

EN SIKI TAKİPÇİ
Elif, Hukuk Fakültesini kazanmıştır

FRAGMANLAR